Dohoda o užívání stránek

Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www. Ceskonadechnise.cz. uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen "dohoda") se společností BTL Medical Technologies s.r.o. (dále jen BTL), se sídlem Evropská 178, Praha 6. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese BTL odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost BTL nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.

Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost BTL v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.

Společnost BTL si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností BTL, která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!